Doanh nghiệp & Mua bán sáp nhập

Doanh nghiệp & Mua bán sáp nhập

Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập là một trong những thực hành then chốt của BFSC, với sự hiểu biết về môi trường kinh doanh tại Việt nam, BFSC đã phát triển các dịch vụ pháp lý đa dạng từ hoạt động tư vấn quản lý chung của các công ty cho đến hoạt động tư vấn chuyên ngành cho các doanh nghiệp hoạt động chuyên biệt như Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, xây  dựng, khoáng sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại quốc tế, dược phẩm, thiết bị y tế, các bệnh viện. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hành sâu rộng trong hoạt động tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, hợp đồng, thuế, tài chính doanh nghiệp, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp.

Luật sư của chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng đối với các giao dịch xuyên quốc gia, bao gồm: hoạt động đầu tư và giao dịch từ Việt nam ra nước ngoài; hoạt động đầu tư và giao dịch từ nước ngoài vào Việt nam.

Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất trong các nhân sự của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào của chúng tôi.

Các dịch vụ pháp lý tiêu biểu của BFSC về doanh nghiệp và mua bán sáp nhập gồm có:

Dịch Vụ Luật Sư Riêng Cho Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư

Dịch Vụ Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập

Dịch Vụ Tư Vấn Giao Dịch (Và Hợp Đồng)

Dịch Vụ Tư Vấn Thị Trường Vốn Và Chứng Khoán

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Và Tài Chính Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Tư Vấn Lao Động

Dịch Vụ Tư Vấn Dự Án Và Doanh Nghiệp Hạ Tầng Và Năng Lượng

Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm

Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản

Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp Xây Dựng

Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp Vận Tải, Logicstics, Thương Mại Và Thương Mại Quốc Tế

Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Dược Phẩm, Thiết Bị Y Tế, Hoạt Động Của Các Bệnh Viện Và Phòng Khám

Dịch Vụ Tư Vấn Tổ Chức, Doanh Nghiệp Hoạt Động Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

Dịch Vụ Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Và Bào Chữa

Dịch Vụ Đào Tạo Pháp Lý Ngắn Hạn Cho Doanh Nghiệp

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com