Doanh nghiệp & Mua bán sáp nhập

Doanh nghiệp & Mua bán sáp nhập

Doanh nghiệp & và mua bán sáp nhập là một dịch vụ then chốt giúp xác định vị trí của Công ty luật BFSC (BFSC Law Firm) trong thị trường dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt nam.

Với sự hiểu biết về môi trường kinh doanh thực tiễn tại Việt nam, BFSC Law Firm đã phát triển và cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn các dịch vụ pháp lý đa dạng, gồm có:

 • Quản trị pháp lý doanh nghiệp (Bao gồm và chủ yếu là quản trị pháp lý doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con);
 • Mua bán sáp nhập;
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Đầu tư, quản trị pháp lý dự án đầu tư;
 • Tư vấn và đàm phán hợp đồng;
 • Thuế và Tài chính doanh nghiệp;
 • Nhượng quyền thương mại;
 • Cạnh tranh và chống độc quyền;
 • Luật sư nội bộ cho doanh nghiệp;
 • Đào tạo kiến thức pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Giải quyết các tranh chấp trong nội bộ và các tranh chấp với bên ngoài.

Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp ký cho khách hàng là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn hoạt trong các lĩnh vực đặc thù, bao gồm:

 • Tài chính Ngân hàng;
 • Kinh doanh bảo hiểm;
 • Bất động sản;
 • Xây dựng;
 • Năng lượng và hạ tầng;
 • Vận tải (hàng hải, hàng không) và logicstics;
 • Dược phẩm, y tế và trang thiết bị y tế;
 • Thương mại & bán lẻ; 
 • Giáo dục và đào tạo.

Chúng tôi luôn cố gắng để hiểu tường tận về hoạt động kinh doanh đặc thù của khách hàng và tìm hiểu môi trường kinh doanh và các cơ chế, chính sách đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trên kinh nghiệm hành nghề lâu năm của các luật sư và những hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng cùng với hiểu biết về môi trường kinh doanh tại Việt nam, chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các ý kiến pháp lý một cách kịp thời và các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Bởi vậy, BFSC Law Firm được khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt nam đánh giá là một trong các Công ty tư vấn luật tốt nhất Việt nam.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com