Ngân hàng & Tài chính

Ngân hàng & Tài chính

Trong lĩnh vực tài chính và Ngân hàng, Công ty luật BFSC (BFSC Law Firm) là một nhà cung cấp dịch vụ mới, chúng tôi mới tham gia thị trường dịch vụ này từ năm 2010.

Chúng tôi tập trung xây dựng và tuyển mộ đội ngũ luật sư, cố vấn có kinh nghiệm tư vấn các giao dịch về vốn xuyên quốc gia, các giao dịch về vay hợp vốn, giao dịch tài trợ tín dụng …nhằm phát triển BFSC Law Firm trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ về tài chính Ngân hàng hàng đầu Việt nam.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ về tài chính Ngân hàng cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt nam với các dịch vụ chủ yếu gồm có tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ, văn bản định chế tài chính, tư vấn giao dịch mua bán cổ phần, tư vấn tài trợ dự án, tư vấn bảo lãnh phát hành và bảo lãnh dự án … và cung cấp các dịch vụ pháp lý về nhận diện, xử lý rủi ro và xử lý nợ xấu cho các Ngân hàng.

Chúng tôi thực hiện dịch vụ về tài chính Ngân hàng cho các doanh nghiệp, các tập đoàn bao gồm các hoạt động chính là đầu tư, huy động vốn, tư vấn tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, vay vốn, bảo lãnh và đàm phán, tái cấu trúc nợ và xử lý nợ xấu của doanh nghiệp, tập đoàn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Chúng tôi cũng đã thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch tài trợ, giao dịch vốn, giao dịch vay hợp vốn cho các doanh nghiệp, tập đoàn với các Ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế.

Do vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, BFSC Law Firm hạn chế công bố thông tin về khách hàng và vụ việc của khách hàng để chứng minh về năng lực và kinh nghiệm theo các cách thức thông thường mà các hãng luật khác đang thực hiện.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 5 Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com

  Đăng ký nhận bản tin

  Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.
  Điền địa chỉ email của bạn để nhận thông báo khi có tin tức mới qua email

  Join 1 other subscriber