Ngân hàng & Tài chính

Ngân hàng & Tài chính

Hoạt động tư vấn Ngân hàng và tài chính là một dịch vụ then chốt của BFSC từ năm 2010. Các kinh nghiệm thực hành của BFSC trong lĩnh vực này bao gồm việc thành lập và quản trị các Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính và Công ty bảo hiểm. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm thực hành dịch vụ tư vấn vay vốn, vay hợp vốn và giao dịch tài trợ với tư cách là cố vấn pháp lý của bên đi vay hoặc cố vấn pháp lý của bên cho vay. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về thị trường vốn và trong các giao dịch về mua bán sáp nhập, mua sắm tài sản.Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất trong các nhân sự của chúng tôi (hoặc trong hệ thống nhân sự của chúng tôi) để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào của chúng tôi.

Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất trong các nhân sự của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào của chúng tôi.

Khách hàng của BFSC chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoáng sản, năng lượng và hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại quốc tế, dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện. Chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp nước ngoài và tập đoàn đa quốc gia, một số thuộc danh sách Fortune 500; doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tại Việt nam, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc danh sách VNR 500 đã niêm yết chứng khoán hoặc đủ điều kiện niêm yết chứng khoán.

Các giao dịch tiêu biểu gồm có:

Vay vốn & cho vay hợp vốn

Tư vấn cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc danh sách VNR500 về giao dịch vay hợp vốn trị giá 300 triệu đô la Mỹ được thu xếp bởi một Ngân hàng nước ngoài có Chi nhánh hoạt động tại Việt nam.

Tư vấn cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng về giao dịch tài trợ dự án hạ tầng giao thông trị giá hơn 400 triệu đô la Mỹ được thực hiện bởi một Ngân hàng nước ngoài có Chi nhánh tại Việt Nam.

Tư vấn cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về giao dịch vay vốn trị giá hơn 250 triệu đô la Mỹ để thực hiện dự án bất động sản được thực hiện bởi một Ngân hàng Việt nam.

Tư vấn cho một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam về các giao dịch cho vay vốn dự án.

Mua sắm tài sản

Tư vấn cho một bệnh viện tuyến tỉnh trong giao dịch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tổng trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ trên cơ sở giao dịch cho vay của một Ngân hàng tại Việt nam.

Tư vấn cho một Công ty dược phẩm trong giao dịch vay vốn mua sắm máy móc thiết bị sản xuất trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ được thực hiện bởi một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam.

Tư vấn cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc danh sách VNR500 trong giao dịch vay vốn mua sắm thiết bị, máy móc trị giá 150 triệu đô la được thực hiện bởi một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam.

Mua bán và sáp nhập

Tư vấn giao dịch hoán đổi khoản nợ của một Ngân hàng đối với khoản nợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ của hai Công ty thuộc một tập đoàn tại Việt nam.

Tư vấn mua bán cổ phần của một Ngân hàng nước ngoài đối với cổ phần niêm yết của một Ngân hàng Việt nam. 

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com