Tài nguyên

by in Cập nhật văn bản, Doanh nghiệp & mua bán sáp nhập, Lao động
Nghị định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài [...

by in Bất động sản & xây dựng, Doanh nghiệp & mua bán sáp nhập, Năng lượng, dự án & hạ tầng, Tin tức
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư Tiếp nối bài viết “chuyển nhượng dự án đầu tư” và bài viết “quy định chung về điều chỉnh dự án đầu tư trong nước” , trong bài viết này, tác giả bài […]

by in Doanh nghiệp & mua bán sáp nhập, Tin tức
Các quy định chung về điều chỉnh dự án đầu tư trong nước

Các quy định chung về điều chỉnh dự án đầu tư trong nước. Luật đầu tư số 61/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật đầu tư năm 2020) quy định Nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư. Khi điều chỉnh dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể phải thực […]

by in Cập nhật văn bản, Ngân hàng & tài chính
Quyết định 630/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng

Ngày 31/3/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Quyết định số 630/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này. 1. Từ 01/01/2019, […]

by in Cập nhật văn bản
Thông tư 16/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 31/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này. 1. Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện […]

by in Cập nhật văn bản, Doanh nghiệp & mua bán sáp nhập, Năng lượng, dự án & hạ tầng, Tranh chấp
Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 06/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định này: 1. […]

by in Tin tức, Trách Nhiệm Hình Sự Của Pháp Nhân Thương Mại, Tranh chấp
Lịch sử hình thành và phát triển trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Lịch sử hình thành và phát triển trách nhiệm hình sự của pháp nhân Để tiếp nối cho các nội dung liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong các bài viết gần đây, Công ty luật BFSC xin đăng lại bài viết của tác giả Đỗ Nhật Ánh – […]

by in Tin tức, Trách Nhiệm Hình Sự Của Pháp Nhân Thương Mại, Tranh chấp
Các quy định áp dụng chung về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

Các quy định áp dụng chung về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại Tiếp nối bài viết “trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại”, trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến các quy định chung của Bộ luật hình sự về hình phạt chính, hình phạt […]

by in Cập nhật văn bản, Sở hữu trí tuệ
Nghị định 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí […]

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com