Thị trường vốn & Chứng khoán

Thị trường vốn và chứng khoán

Thị trường vốn và chứng khoán là một trong các lĩnh vực hoạt động then chốt của BFSC, các thực hành thị trường vốn của chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá là rất hiệu quả. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều giao dịch chào bán chứng khoán, niêm yết chứng khoán cho các công ty đa quốc gia, tập đoàn tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa và các doanh nghiệp nước ngoài.Các kinh nghiệm thực hiện của chúng tôi bao gồm hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt nam và chào bán chứng khoán tại nước ngoài, niêm yết chứng khoán tại Việt nam và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, thành lập và quản trị pháp lý hoạt động kinh doanh của các Quỹ, quản trị pháp lý các hoạt động chào mua và công bố thông tin.

Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất trong các nhân sự của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào của chúng tôi.

Khách hàng của BFSC chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoáng sản, năng lượng và hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại quốc tế, dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện. Chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp nước ngoài và tập đoàn đa quốc gia, một số thuộc danh sách Fortune 500; doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tại Việt nam, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc danh sách VNR 500 đã niêm yết chứng khoán hoặc đủ điều kiện niêm yết chứng khoán.

Các giao dịch tiêu biểu gồm có:

Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc danh sách VNR500 với giá trị giao dịch hơn 20 triệu đô la Mỹ.

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cố phiếu của một Công ty cổ phần hoạt động đa ngành nghề với giá trị giao dịch hơn 15 triệu đô la Mỹ.

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản đối với giá trị giao dịch hoán đổi hơn 10 triệu đô la Mỹ.

Chào bán chứng khoán ra công chúng

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng để thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng với tổng giá trị giao dịch chào bán hơn 100 triệu đô la Mỹ.

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần ra công chúng để huy động vốn cho việc thực hiện dự án đầu tư về hạ tầng giao thông với tổng giá trị giao dịch chào bán hơn 250 triệu đô la Mỹ.

Tư vấn giao dịch chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn cho việc thực hiện dự án năng lượng với tổng giá trị giao dịch chào bán hơn 50 triệu đô la Mỹ.

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đổi một doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

Tư vấn giao dịch chào bán chứng khoán của tổ chức nước ngoài tại Việt nam với tổng giá trị giao dịch hơn 50 triệu đô la Mỹ.

Niêm yết chứng khoán

Tư vấn giao dịch niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng thuộc danh sách VNR500.

Tư vấn giao dịch chuyển đổi sàn giao dịch niêm yết từ HNX sang HSX của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tư vấn giao dịch niêm yết cổ phiếu của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng trên HNX.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com