Tin tức

in Tin tức

Dự án thẩm định hồ sơ tranh chấp miễn phí

Thân gửi Quý Khách hàng,

Các luật sư của BFSC Law Firm đang thực hiện dự án “Thẩm định hồ sơ tranh chấp miễn phí” cho khách hàng, không giới hạn bởi khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại BFSC Law Firm hay chưa.

1/ Đối tượng hồ sơ tranh chấp được thẩm định miễn phí bao gồm:

– Các tranh chấp về kinh doanh thương mại, bao gồm:

+ Tranh chấp về phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, quản lý và điều hành doanh nghiệp giữa các thành viên, cổ đông, nhà đầu tư với nhau hoặc với Doanh nghiệp, với nhà Người quản lý (còn gọi là Tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp);

+ Tranh chấp với đối tác kinh doanh, bên thứ ba về các hợp đồng, tài sản, công nợ, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả;

+ Khiếu nại và tranh chấp với Cơ quan quản lý nhà nước về quyết định hành chính.

– Tranh chấp về dân sự:

+ Tranh chấp về đất đai và thừa kế;

+ Tranh chấp tài sản khi ly hôn; tranh chấp tài sản chung; tranh chấp hợp đồng; tranh chấp về tài sản và quyền tài sản khác (cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp, chứng quyền, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ).

2/ Cung cấp thông tin, tài liệu:

Để tham gia vào dự án, khách hàng cần gửi cho chúng tôi các thông tin và tài liệu dưới đây:

Thông tin Mô tả chi tiết diễn biến và nội dung của vụ tranh chấp;

Quan điểm / yêu cầu của các bên khi phát sinh tranh chấp;

Các công việc khách hàng đã tiến hành nhằm giải quyết tranh chấp và kết quả của các công việc đã tiến hành.

Tài liệu Bản scan / chụp tài liệu gốc hoặc tài liệu có giá trị tương đương tài liệu gốc (bản sao chứng thực) hoặc bản sao tài liệu với chỉ dẫn cụ thể rằng bản gốc tài liệu đó đang hiện hữu trong hồ sơ tranh chấp.
Yêu cầu thẩm định Các yêu cầu (câu hỏi) mà khách hàng cần giải đáp

3/ Phạm vi tư vấn, thẩm định miễn phí:

+ Yêu cầu thẩm định nhằm đánh giá, dự báo kết quả của vụ tranh chấp (thắng hoặc thua);

+ Yêu cầu thẩm định nhằm đánh giá, dự báo tiến trình tố tụng cần phải thực hiện hoặc sẽ được tiến hành.

4/ Các yêu cầu phải trả phí:

Trong quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng, khách hàng có thể phải thanh toán một số khoản chi phí sau:

+ Chi phí dịch thuật tài liệu, hồ sơ bằng tiếng nước ngoài trong trường hợp khách hàng không cung cấp cho chúng tôi bản dịch;

+ Chi phí tư vấn chi tiết cho khách hàng để giải quyết vụ tranh chấp;

+ Các yêu cẩu thẩm định có liên quan hoặc được điều chỉnh bởi pháp luật quốc tế;

+ Chi phí phát hành văn bản tư vấn, thẩm định.

( Các khoản chi phí này –  nếu phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng trước khi tiến hành công việc và hai bên sẽ thiết lập hợp đồng dịch vụ pháp lý).

5/ Gửi yêu cầu:

Thông tin, hồ sơ, tài liệu và yêu cầu thẩm định hồ sơ tranh chấp theo dự  án miễn phí, khách hàng vui lòng gửi qua e-mail [email protected]. Vui lòng ghi rõ tiêu đề email “Yêu cầu thẩm định hồ sơ tranh chấp” để chúng tôi dễ nhận biết, phân loại và xử lý Chúng tôi sẽ cử luật sư liên hệ với khách hàng sau khi tiếp nhận hồ sơ.

6/ Bảo mật thông tin:

Thông tin, hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp khi tham gia dự án này được chúng tôi bảo mật như đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ có trả phí.

Trân trọng cảm ơn

Ban dự án BFSC Law Firm

Dự án này của BFSC Law Firm sẽ kết thúc vào ngày 30/10/2018

in Tin tức

Dự án thẩm định hồ sơ, tài liệu, hợp đồng miễn phí.

Thân gửi Quý Khách hàng,

Các luật sư của BFSC Law Firm đang thực hiện dự án “Thẩm định hồ sơ, tài liệu, hợp đồng  miễn phí” cho khách hàng, không giới hạn bởi khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại BFSC Law Firm hay chưa.

1/ Đối tượng hồ sơ, tài liệu, hợp đồng được thẩm định miễn phí bao gồm:

+ Điều lệ Công ty, Điều lệ Công ty cổ phần đại chúng, Điều lệ các quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Hồ sơ phát hành chứng khoán, hồ sơ phát hành trái phiếu, hồ sơ chào mua công khai, hồ sơ chào bán công khai;

+ Nội quy, Quy chế;

+ Hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính về: đăng ký kinh doanh, đầu tư, giấy phép và thủ tục hành chính;

+ Các hợp đồng, thỏa thuận;

2/ Cung cấp thông tin, tài liệu:

Để tham gia vào dự án, khách hàng cần gửi cho chúng tôi các thông tin và tài liệu dưới đây:

Thông tin Mô tả mục đích sử dụng tài liệu;

Mô tả các nội dung Khách hàng cần thể hiện trong tài liệu hoặc ràng buộc với đối tác, nhân viên, người quản lý, cổ đông, thành viên, nhà đầu tư.

Tài liệu Hồ sơ, tài liệu, hợp đồng do Khách hàng tự dự thảo.

3/ Phạm vi tư vấn, thẩm định miễn phí:

Trên cơ sở thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ thẩm định và tư vấn miễn phí về:

+ Các điều khoản, điều kiện, nội dung thừa / thiếu;

+ Các điều khoản, điều kiện, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý hoặc trái pháp luật.

4/ Các chi phí có thể phát sinh:

Trong quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng, khách hàng có thể phải thanh toán một số khoản chi phí sau:

+ Chi phí dịch thuật tài liệu, hồ sơ bằng tiếng nước ngoài trong trường hợp khách hàng không cung cấp cho chúng tôi bản dịch;

+ Nội dung của hồ sơ, tài liệu, hợp đồng có liên quan đến pháp luật quốc tế;

+ Chi phí hiệu đính, sửa chữa, soạn thảo lại hồ sơ, tài liệu, hợp đồng và / hoặc dịch thuật các tài liệu đã được hiệu đính, sửa chữa, soạn thảo;

+ Chi phí phát hành văn bản tư vấn, thẩm định;

( Các khoản chi phí này –  nếu phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng trước khi tiến hành công việc và hai bên sẽ thiết lập hợp đồng dịch vụ pháp lý).

5/ Gửi yêu cầu:

Thông tin, hồ sơ, tài liệu và yêu cầu thẩm định hồ sơ tranh chấp theo dự  án miễn phí, khách hàng vui lòng gửi qua e-mail [email protected]. Vui lòng ghi rõ tiêu đề email “Yêu cầu thẩm định hồ sơ / tài liệu / hợp đồng” để chúng tôi dễ nhận biết, phân loại và xử lý. Chúng tôi sẽ cử luật sư liên hệ với khách hàng sau khi tiếp nhận hồ sơ.

6/ Bảo mật thông tin:

Thông tin, hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp khi tham gia dự án này được chúng tôi bảo mật như đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ có trả phí tại BFSC Law Firm.

Dự án này của BFSC Law Firm sẽ kết thúc vào 30/10/2018

in Tin tức

Giải quyết tranh chấp tại Việt nam

Các bên đương sự trong các tranh chấp, tùy theo điều kiện thực tế của vụ việc có thể lựa chọn Tòa án nước ngoài hoặc Trọng tài nước ngoài, Trọng tài Quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp.
Đối với các bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài hoặc phán quyết của Trọng tài nước ngoài có liên quan đến việc thi hành tại Việt nam. Một trong các bên đương sự trong vụ việc đó, trước khi muốn cho bản án, quyết định, phán quyết đó có hiệu lực thực thi tại Việt nam hoặc muốn làm cho nó mất hiệu lực thì phải thực hiện thêm một thủ tục pháp lý nữa: Thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt nam hoặc Thủ tục yêu cầu không công nhận và không cho thi hành tại Việt nam.
Thủ tục này được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và phần lớn phụ thuộc vào các hiệp định tương trợ tư pháp được ký giữa Việt nam với nước có cơ quan tài phán. Ngoài ra, các hiệp định đa phương, hiệp định song phương và các nguồn luật quốc tế khác cũng được dẫn chiếu, sử dụng đến trong trường hợp này.
Các bên đương sự, theo điều kiện thực tế của vụ việc cũng có thể lựa chọn Tòa án tại Việt nam hoặc Trọng tài Việt nam, Trọng tài quốc tế tại Việt nam để giải quyết tranh chấp. Phán quyết của các cơ quan tài phán có trụ sở tại Việt nam hầu hết được mặc nhiên công nhận và cho thi hành mà không phải thực hiện thêm thủ tục nào khác.
Các bên đương sự, trước khi lựa chọn cơ quan tài phán cũng có quyền lựa chọn tự thương lượng hoặc lựa chọn một cơ quan hòa giải ngoài tố tụng để giải quyết các tranh chấp này. Sau khi hòa giải có kết quả, các bên chỉ cần yêu cầu Tòa án công nhận sự hòa giải hoặc công nhận kết quả hòa giải. Trên thực tế, quy định này hầu hết chỉ mang tính hình thức bởi khó lòng đòi hỏi một trong các bên trong tranh chấp chấp thuận điều kiện của bên kia.
Đối với cơ chế tố tụng tại Việt nam, các bên tranh chấp cần lưu ý rằng nếu giải quyết tại Tòa án thì khoản tiền tạm ứng chi phí cho Tòa án ban đầu sẽ thấp và có khả năng được Tòa án hoàn lại (nếu thắng kiện). Ngược lại, theo tố tụng Trọng tài thì khoản tạm ứng phí Trọng tài thường là lớn và không được hoàn lại (Trọng tài phán quyết cho đương sự được quyền đòi phía thua kiện khoản phí này, nhưng đương sự không được Trọng tài hoàn lại phí Trọng tài dù thắng kiện). Tuy nhiên, nhược điểm của tố tụng Tòa án là kéo dài và trong một số trường hợp có khả năng xảy ra tình trạng thiếu minh bạch hoặc phán quyết rất khó hiểu bởi trình độ, khả năng đánh giá và kinh nghiệm của thẩm phán đối với tình huống pháp lý. Vì vậy, bên nguyên đơn cần cân nhắc chi phí và thời gian tố tụng cũng như khả năng về thỏa thuận trọng tài để lựa chọn cơ quan tài phán. Theo ý kiến của các luật sư của BFSC Law Firm, lựa chọn tố tụng Trọng tài tuy có tốn kém và đòi hỏi hợp đồng được soạn thảo kỹ cảng hơn, nhưng lợi ích về thời gian mang lại là rất lớn, nhất là trong trường hợp đương sự bên kia đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có nguy cơ phá sản hoặc đang có biểu hiện của việc trốn tránh nghĩa vụ.
Một vấn đề khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và cơ chế đảm bảo cho kết quả vụ kiện. Ngay cả trong trường hợp thắng kiện, bên thắng kiện cũng có khả năng không thu hồi được quyền lợi do bên thua kiện mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc tẩu tán tài sản. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu vụ kiện, có lẽ bên khởi kiện và luật sư cần đánh giá, cân nhắc và triệt để áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo tố tụng để đảm bảo khả năng thực thi kết quả vụ tranh chấp.
Các luật sư của BFSC Law Firm sẽ có các ý kiến tư vấn xác đáng cho từng vụ việc khi cung cấp dịch vụ.

in Tin tức

Chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp Việt nam.

Hoạt động chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp được thực hiện bởi nhiều lý do khác nhau, ví dụ như:
i) Chuyển nhượng cổ phần mang tính nội bộ của cổ đông sáng lập, chuyển nhượng cổ phần mang tính nội bộ của cổ đông phổ thông;
ii) Phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp với quy mô nhỏ lẻ;
iii) Phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp với quy mô lớn (phát hành chứng khoán);
iv) Hoạt động chuyển nhượng liên quan đến khía cạnh của việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
Hoạt động này được điều chỉnh cơ bản bởi Luật doanh nghiệp về các điều kiện và trình tự thủ tục chào bán và chuyển nhượng. Đối với hoạt động chào bán quy mô lớn trên thị trường chứng khoán, hoạt động này còn chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán về trình tự và thủ tục.
Một khía cạnh khác của hoạt động này, Luật đầu tư và các luật kinh doanh chuyên ngành cũng điều chỉnh đến một số doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm điều kiện kinh doanh và tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.
Luật cạnh tranh cũng được đề cập đến trong các giao dịch này nếu các giao dịch có khả năng tạo nên sự độc quyền hoặc tập trung kinh tế.
Các bên tham gia hoạt động chào bán và chuyển nhượng cổ phần có lẽ cũng cần quan tâm đến các quy định về thuế, thanh toán, bảo hiểm và giao dịch phái sinh.
Ngoài nguồn luật nội địa của Việt nam, các hiệp định đa phương, hiệp định song phương và các tập quán quốc tế được thừa nhận cũng là cơ sở dẫn chiếu, xem xét khi tiến hành các hoạt động này.
Các luật sư của BFSC Law Firm sẽ cung cấp ý kiến pháp lý xác đáng và chi tiết khi cung cấp dịch vụ pháp lý.

in Tin tức

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt nam

Ngoại trừ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về bán Doanh nghiệp tư nhân, không có quy định pháp luật rõ ràng về việc mua bán doanh nghiệp đối với mô hình Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh hay mô hình Công ty mẹ – con hay tập toàn kinh tế. Hoạt động mua bán doanh nghiệp đối với các mô hình này chủ yếu được thực hiện thông qua cơ chế mua bán cổ phần, phần vốn góp, vốn chủ sở hữu để đạt đến tỷ lệ nắm quyền kiểm soát tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
Hoạt động sáp nhập, lại có được một số các quy định pháp luật rõ ràng hơn trong Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Các quy định này, mặc dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư nhưng đã tạo được một hành lang pháp lý đáng kể cho các hoạt động sáp nhập, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp.
Ngoài các quy định của Luật doanh nghiệp về mua bán cổ phần, phần vốn góp, vốn chủ sở hữu thì hoạt động mua bán doanh nghiệp còn chịu sự điểu chỉnh của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (về điều kiện kinh doanh, tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài) và các quy định của pháp luật chứng khoán về chào mua, chào bán và các thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Không chỉ có vậy, các giao dịch mua bán trong một số trường hợp còn phải tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh nhằm phòng chống độc quyền và tập trung kinh tế.
Phạm vi bài viết này chỉ đề cập một cách khái quát và ngắn gọn về pháp lý đối với hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt nam để khách hàng tham khảo, các luật sư của BFSC Law Firm sẽ có các tư vấn chi tiết khi cung cấp dịch vụ.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com