Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

Giải Quyết Tranh Chấp

Giải quyết tranh chấp là một trong các thực hành cơ bản và quan trọng của BFSC, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp nội bộ và các tranh chấp với bên ngoài thông qua hoạt động đàm phán, thương lượng, khiếu nại, khởi kiện, tố tụng tòa án, tố tụng trọng tài và thi hành bản án. Chúng tôi đã có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp về đầu tư, hợp đồng, giao dịch mua bán sáp nhập, xây dựng, thương mại, vận tải, tranh chấp tài sản, thu hồi và xử lý công nợ.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến hoạt động tố tụng Trọng tài thông qua việc định hướng điều khoản giải quyết tranh chấp cho các hợp đồng, giao dịch của khách hàng thông qua phương thức tố tụng Trọng tài và chú trọng đến việc soạn thảo, đảm phán các điều kiện và điều khoản hợp đồng cùng với việc quản trị pháp lý việc thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo sự an toàn trong các giao dịch và khả năng giảm thiểu tổn thất khi xảy ra tranh chấp.

Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của BFSC trong dịch vụ giải quyết tranh chấp gồm có:

Thẩm định hồ sơ tranh chấp, khả năng thắng kiện và khả năng thi hành phán quyết của Tòa án, Trọng tài;

Cung cấp ý kiến pháp lý về khả năng và tiến trình;

Thu thập tài liệu chứng cứ;

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo khả năng thi hành phán quyết, bao gồm phong tỏa tài khoản, cấm thay đổi hiện trạng tài sản và chuyển dịch quyền về tài sản, kê biên tài sản, bắt giữ tàu bay, bắt giữ tàu biển;

Giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, khiếu nại, tố tụng Trọng tài hoặc Tòa án;

Thi hành phán quyết của Trọng tài, Tòa án;

Các tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ tại Văn phòng nào của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các điều kiện dịch vụ và phí dịch vụ.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com