Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

Tranh tụng & Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp là một thực hành cơ bản và then chốt giúp BFSC xác định vị trí của chúng tôi trên thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt nam. Các kinh nghiệm thực hành giải quyết tranh chấp của chúng tôi chủ yếu liên quan đến các tranh chấp về đầu tư, mua bán sáp nhập, vốn, hợp đồng với phương thức giải quyết tranh chấp là hòa giải ngoài tố tụng hoặc giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng tại Tòa án hoặc cơ chế giải quyết tranh chấp của Trọng Tài. Các kinh nghiệm thực hành giải quyết tranh chấp của chúng tôi cũng liên quan đến các hoạt động kinh doanh chuyên ngành của khách hàng, bao gồm cả các tranh chấp phát sinh về cổ phiếu, trái phiếu. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc xử lý các vi phạm hình sự liên quan đến chứng khoán, tài chính, Ngân hàng.

Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất trong các nhân sự của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào của chúng tôi.

Khách hàng của BFSC chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoáng sản, năng lượng và hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại quốc tế, dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện. Chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp nước ngoài và tập đoàn đa quốc gia, một số thuộc danh sách Fortune 500; doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tại Việt nam, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc danh sách VNR 500 đã niêm yết chứng khoán hoặc đủ điều kiện niêm yết chứng khoán.

Các  giao dịch tiêu biểu bao gồm:

Cố vấn pháp lý trong một vụ tranh chấp nội bộ liên quan đến quyền kiểm soát và điều hành doanh nghiệp giữa các nhóm cổ đông của một Công ty thuộc danh sách VNR500.

Cố vấn pháp lý trong một vụ tranh chấp nội bộ liên quan đến hoạt động quản trị vốn, tài sản của doanh nghiệp giữa nhóm cổ đông thiểu số với nhóm cổ đông nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại Tòa án.

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng liên danh để thực hiện hợp đồng EPC trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ tại Trung Tâm Trọng tài Quốc Tế.

Đại diện cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về một tranh chấp liên quan đến hợp đồng xây dựng trị giá hơn 3  triệu đô la Mỹ với một Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đại diện cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản về một tranh chấp quyền khai thác khoáng sản trị giá hơn 5 triệu đô la Mỹ phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng quyền khai thác.

Cố vấn pháp lý cho một lãnh đạo Công ty thuộc danh sách VNR500 về việc giải quyết một tranh chấp dân sự liên quan đến cổ phần niêm yết và các bất động sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Cố vấn pháp lý cho một lãnh đạo Công ty thuộc danh sách VNR500 trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện cho một nhóm nhà đầu tư trong một vụ án hình sự liên quan đến tội phạm hình sự trong hoạt động chứng khoán.

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc bắt giữ tàu biển đi qua vùng lãnh hải của Việt nam để thi hành một phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt nam một phán quyết của Trọng tài nước ngoài trị giá 20 triệu đô la liên quan đến một khoản vốn tài trợ.

Cố vấn pháp lý trong một vụ kiện chống độc quyền trong hoạt động phân phối hàng hóa của một Doanh nghiệp có trụ sở tại Miền Trung.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com