Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp là một dịch vụ pháp lý cơ bản và quan trọng của Công ty luật BFSC. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại và đầu tư. Kinh nghiệm chủ yếu của BFSC là giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng tại Tòa án. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng Trọng tài. BFSC cũng đã giải quyết nhiều yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm theo đuổi khiếu nại hành chính và tố cáo. Chúng tôi cũng đã cử luật sư tham gia tố tụng trong nhiều vụ án với vai trò người đại diện, luật sư bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi cũng đã cử luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự về tội phạm kinh tế và chức vụ.

Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của BFSC gồm có:

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tuy không thường xảy ra nhưng khá phức tạp và khó giải quyết. BFSC đã có kinh nghiệm đối với tranh chấp về góp vốn, mua cổ phần, quản lý tài sản của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã giải quyết tranh chấp nội bộ giữa thành viên, cổ đông, công ty, người quản lý. Kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi còn là các tranh chấp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập. Bao gồm: chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần vốn góp, quyền sử dụng đất và tài sản dự án. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm đối với tranh chấp về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, dự án.

Tranh chấp hợp đồng, giao dịch

Tranh chấp hợp đồng là tranh chấp phổ biến và thường phức tạp, tốn kém thời gian giải quyết. BFSC đã có kinh nghiệm với các tranh chấp hợp đồng, giao dịch mua bán sáp nhập và chuyển nhượng. Kinh nghiệm thực tiễn của BFSC còn là tranh chấp hợp đồng xây dựng, tranh chấp hợp đồng mua bán. Chúng tôi cũng đã giải quyết tranh chấp hợp đồng vay vốn, góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tài sản dự án, quyền sử dụng đất dự án, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với quyền sử dụng đất thuê những kinh nghiệm thực tế đã được chúng tôi thực hiện cho nhiều khách hàng doanh nghiệp.

Tranh chấp đất đai, nhà ở, tài sản và quyền sở hữu

Tranh chấp đất đai, nhà ở, tài sản và quyền sở hữu có thể liên quan đến cả doanh nghiệp và cá nhân những nhà quản lý doanh nghiệp. BFSC đã có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp về tài sản, quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản. Kinh nghiệm chủ yếu của BFSC là về quyền sử dụng đất, nhà ở, cổ phần, phần vốn góp. BFSC đã có kinh nghiệm với tranh chấp tài sản hình thành trong tương lai từ các hợp đồng.

Khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại và tố cáo cũng là những tranh chấp thường gặp trong hoạt động của doanh nghiệp. BFSC đã có kinh nghiệm đối với khiếu nại hành chính về thuế, hải quan, lao động, môi trường. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm đối với tố cáo liên quan đến vốn, tài sản cùa doanh nghiệp.

Luật sư bảo vệ quyền lợi, tranh tụng

Luật sư bảo vệ quyền lợi, tranh tụng được cung cấp cho hoạt động tố tụng Tòa án, Trọng tài. Luật sư của BFSC có kinh nghiệm tham gia tố tụng Tòa án, tố tụng Trọng tài, thi hành án. Chúng tôi đã cử luật sư thẩm định, đánh giá khả năng vụ kiện và trên cơ sở kết quả đánh giá để cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các vụ tranh chấp. Chúng tôi cũng đã cử luật sư đại diện trong các quá trình tố tụng, bao gồm việc thi hành bản án, quyết định.

Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa được BFSC cung cấp trong giai đoạn khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án. Luật sư của BFSC đã có kinh nghiệm tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự. Chủ yếu là các vụ án hình sự có liên quan đến doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi chủ yếu cử luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự về kinh tế, chức vụ. Và cử luật sư bào chữa vụ án hình sự về tài chính, thuế, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

Chúng tôi luôn đánh giá chính xác về khả năng, kết quả giải quyết vụ tranh chấp ngay từ đầu. giá. Do đó, BFSC có thể chỉ thu thù lao luật sư nếu thắng hoặc đạt được lợi ích vụ kiện. Tuy nhiên, thỏa thuận đó phụ thuộc vào từng vụ tranh chấp và thỏa thuận với khách hàng.

BFSC | Hãng Luật Về Doanh Nghiệp, Sáp Nhập Và Mua Lại| Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Sáp Nhập Và Mua Lại 

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com