Ngân hàng và tài chính

Dịch vụ tư vấn ngân hàng và tài chính

Dịch vụ tư vấn ngân hàng và tài chính của Công ty luật BFSC đang được tiếp tục phát triển. Các kinh nghiệm thực hành tư vấn ngân hàng và tài chính của BFSC hiện nay đã bao gồm:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tư vấn thành lập tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Và tư vấn thành lập công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm. Tư vấn đầu tư gián tiếp đối với lĩnh vực  ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán.

Tư vấn thu xếp vốn

Tư vấn thu xếp vốn để thực hiện các dự án về hạ tầng năng lượng, kinh doanh bất động sản. Và thu xếp vốn cho hoạt động thi công xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, công nghiệp nặng, đóng tàu, cơ khí chế tạo, thương mại, vận tải.

Tư vấn hợp đồng tín dụng

Tư vấn hợp đồng vay, hợp đồng vay hợp vốn, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn các hợp đồng cho thuê tài chính, thuê mua tài chính. Chúng tôi cũng tư vấn các nội dung liên quan đến thu xếp vốn trong các hợp đồng dự án.

Tư vấn xử lý nợ

Tư vấn xử lý nợ từ các khoản vay có thế chấp hoặc các hợp đồng dự án. Chủ yếu là tư vấn cơ cấu lại các khoản nợ, hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, vốn góp. Chúng tôi cũng tư vấn đàm phán gia hạn thời hạn trả nợ và xử lý tài sản thế chấp.

Chúng tôi đang tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư tư vấn và mở rộng các dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng và tài chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

BFSC | Hãng Luật Về Doanh Nghiệp, Sáp Nhập Và Mua Lại | Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Sáp Nhập Và Mua Lại 

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com