Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của Công ty luật BFSC đang được tiếp tục phát triển. Các kinh nghiệm đối với dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của BFSC đã bao gồm:

Tra cứu khả năng bảo hộ

Tra cứu khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích. Chúng tôi cũng tra cứu khả năng sử dụng và khả năng chuyển nhượng, chuyển giao các đối tượng này.

Tư vấn đăng ký bảo hộ

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Chúng tôi cũng tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

Tư vấn chuyển nhượng, chuyển giao

Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu, hiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích. Chúng tôi cũng tư vấn chuyển giao nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích. Chúng tôi cũng tư vấn chuyển nhượng, chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm

Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích. Quá trình này bao gồm việc giám định, thẩm định, xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự.

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất công nghiệp, chế tạo máy, dược phẩm, thiết bị y tế. Hoạt động tư vấn này bao gồm hợp đồng chuyển giao, thủ tục chuyển giao và thu xếp vốn.

Tư vấn quyền tác giả

Tư vấn quyền tác giả, bản quyền phát thanh, bản quyền truyền hình. Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong hoạt động thu phí quyền tác giả và quyền liên quan.

BFSC | Hãng Luật Về Doanh Nghiệp, Sáp Nhập Và Mua Lại| Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Sáp Nhập Và Mua Lại

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com