Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hà Nội của Công ty luật BFSC là một trong hai Văn phòng cung cấp dịch vụ pháp lý chủ yếu của chúng tôi. Với hơn mười lăm luật sư và chuyên viên tư vấn, Văn phòng Hà Nội cung cấp đầy đủ các dịch vụ  pháp lý đa dạng từ việc tư vấn, cung cấp giải pháp pháp lý cho đến giải quyết tranh chấp.

Cách tiếp cận và giải quyết công việc cho khách hàng của BFSC là chúng tôi tích hợp những luật sư, chuyên viên tư vấn tốt nhất trong hệ thống nhân sự của chúng tôi tại tất cả các văn phòng để tập trung giải quyết công việc của khách hàng một cách tốt nhất, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi.

Các dịch vụ được thực hiện bởi Văn phòng Hà Nội của Công ty luật BFSC gồm có :

Mua bán sáp nhập

Dịch vụ tư vấn các giao dịch chuyển nhượng vốn, cổ phần, phần vốn góp và các giao dịch chuyển nhượng dự án, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê ; và dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp và các tư vấn các hoạt động chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và hoán đổi nợ, hoán đổi vốn, cổ phần.

Trọng tài và Tranh tụng

Dịch vụ tư vấn lựa chọn Trọng tài và cơ chế giải quyết tranh chấp Trọng tài; dịch vụ tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế hòa giải ngoài tố tụng, hòa giải bởi Trọng tài; dịch vụ tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng Trọng tài.

Dịch vụ tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại, đầu tư, hoạt động doanh nghiệp, mua bán sáp nhập … thông qua cơ chế đàm phán hòa giải, khiếu nại, tố cáo, vụ việc cạnh tranh, tố tụng dân sự hoặc tố tụng hình sự tại Tòa án.

Dịch vụ tư vấn công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài; thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài Việt Nam.

Dịch vụ cử luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong các vụ án về kinh tế, chức vụ tại Tòa án trong các vụ án hình sự, tranh chấp kinh doanh thương mại.

Hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn hoạt động doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự tuân thủ của doanh nghiệp trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, nhượng quyền, hợp đồng, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và chống độc quyền, phòng chống rửa tiền.

Dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh chuyên ngành của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xây dựng, kinh doanh bất động sản, khoáng sản, sản xuất công nghiệp, thương mại và bán lẻ, dược phẩm, y tế và trang thiết bị y tế.

Thị trường vốn

Dịch vụ tư vấn quản trị pháp lý tiến trình phát hành chứng khoán, niêm yết chứng khoán ; tổ chức, quản lý và hoạt động của các công ty chứng khoán và các quỹ.

Ngân hàng và tài chính

Dịch vụ tư vấn hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn thực hiện dự án thông qua các giao dịch vay, giao dịch vay hợp vốn, giao dịch tài trợ tín dụng.

Bất động sản và dự án

Dịch vụ tư vấn đầu tư các dự án về bất động sản, năng lượng, hạ tầng, khai thác khoáng sản sử dụng vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư công hoặc dự án đầu tư theo phương thức công tư kết hợp.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng dự án và thu xếp vốn thực hiện dự án.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com