DỰ ÁN, HẠ TẦNG & NĂNG LƯỢNG

Hạ Tầng Và Năng Lượng

Hạ tầng và năng lượng là một lĩnh vực nổi bật xuyên suốt quá trình hoạt động của BFSC . Chúng tôi đã tư vấn pháp lý trong các dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư liên quan đến các dự án hạ tầng và tài sản công, bao gồm dự án giao thông đường bộ, cảng, trường học, bệnh viện, xử lý rác thải, xử lý nước thải.

Trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân, chúng tôi đã tư vấn pháp lý dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thủy điện, điện mặt trời, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, xử lý nước thải, xử lý rác.

Trong lĩnh vực đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, chúng tôi đã tham gia tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong các giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án; phê duyệt dự án; đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán hợp đồng dự án thu xếp vốn thực hiện dự án.

Các kinh nghiệm tiêu biểu của chúng tôi trong lĩnh vực dự án hạ tầng và năng lượng gồm có:

Tư vấn hợp đồng BT xây dựng chợ để đổi lấy quyền phát triển dự án khu dân cư đô thị tại một tỉnh phía Bắc.

Tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư dự án BOT về giao thông trong giai đoạn phát triển dự án và tư vấn cho doanh nghiệp dự án trong giai đoạn đàm phán hợp đồng với một nhà thầu nước ngoài tham gia thi công xây dựng dự án BOT.

Tư vấn thu xếp vốn vay cho nhà thầu thi công dự án BOT về giao thông được cho vay bởi một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư dự án BOT giao thông trong giai đoạn vận hành dự án.

Tư vấn dự án một dự án thủy điện hơn 12MW tại một tỉnh phía Bắc và một dự án thủy điện 20MW tại miền Trung.

Tư vấn hợp đồng mua cổ phần cho một nhà đầu tư là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để mua cổ phần được chào bán riêng lẻ của một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, giá trị giao dịch là 2,4 triệu USD.

Tư vấn hợp phần dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và xử lý nước thải trong tổng dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Tư vấn dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và dự án khai thác nước khoáng.

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 302 Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com