Tư vấn dự án hạ tầng và năng lượng

Tư vấn dự án, hạ tầng và năng lượng

Trong lĩnh vực tư vấn dự án, hạ tầng và năng lượng, Công ty luật BFSC (“BFSC“) cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và tập đoàn trong việc đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư hạ tầng, bất động sản và năng lượng, bao gồm các hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ. Chúng tôi cũng tư vấn và đại diện trong hoạt động giám sát thực hiện các hợp đồng và quản trị pháp lý dự án.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục về đầu tư cho các dự án về bất động sản, nhà ở, năng lượng và cơ sở hạ tầng nhằm có được sự phê chuẩn của các Cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động này bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt nam cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và nước ngoài có hoạt động đầu tư tại Việt nam hoặc có hoạt động đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, trung gian đàm phán cho nhà đầu tư dự án trong các giao dịch về vay vốn, tài trợ tín dụng, phát hành chứng khoán để thực hiện các dự án về bất động sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các Ngân hàng, tổ chức tài chính trong việc thẩm định hồ sơ, tư vấn và phát hành ý kiến pháp lý phục vụ cho việc quyết định tài trợ, cho vay, bảo lãnh… thực hiện các dự án.

Để bảo mật thông tin khách hàng, BFSC hạn chế công bố thông tin về khách hàng và vụ việc của khách hàng để chứng minh về năng lực và kinh nghiệm.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  0906199119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com