Luật sư

Phan Quang Chung
Luật sư điều hành | Văn phòng Hà Nội
Dương Thị Vọng
Luật sư | Văn phòng Đà Nẵng
Đỗ Thị Hằng
Luật sư | Văn phòng Hà Nội
Phạm Thị Thu Hiền
Luật sư | Văn phòng Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Diệp
Luật sư | Văn phòng Hồ Chí Minh
Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 302 Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com