Giới thiệu BFSC

Giới thiệu BFSC

BFSC là một công ty luật dẫn đầu thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam về tư vấn hoạt động ngân hàng và tài chính, tư vấn thị trường vốn và chứng khoán, tư vấn hoạt động doanh nghiệp và mua bán sáp nhập.

Được thành lập năm 2007, BFSC đã phát triển thành một Công ty luật dẫn đầu thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam với hơn ba mươi luật sư, chuyên viên pháp lý làm việc tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các luật sư của BFSC đều có kinh nghiệm thực hành sâu rộng, hiểu biết, cẩn trọng, uy tín và được công nhận là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hành nghề. Hầu hết các luật sư của chúng tôi đều có khả năng làm việc với khách hàng trong môi trường các giao dịch mang tính quốc tế. Luật sư của BFSC hầu hết đều có khả năng thực hành đồng thời cả hoạt động tư vấn và tranh tụng và được các Cơ quan quản lý nhà nước, Tòa án và Trọng tài tôn trọng.

BFSC cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo một quy trình dịch vụ thống nhất tại tất cả các văn phòng trên cơ sở kiến thức pháp lý chuyên sâu, kinh nghiệm thực hành sâu rộng của các luật sư và sự hiểu biết của các chuyên viên tư vấn của BFSC về hoạt động kinh doanh của khách hàng và cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh tại Việt nam.

Kinh nghiệm thực hành chủ yếu của BFSC bao gồm: mua bán sáp nhập, hoạt động doanh nghiệp (cơ cấu tổ chức và quản lý, hợp đồng, tuân thủ pháp luật về thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và chống độc quyền, phòng chống rửa tiền và phòng chống tham nhũng nội bộ), thị trường vốn và chứng khoán, ngân hàng và tài chính, bất động sản và dự án về hạ tầng, năng lượng, giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng Trọng tài và tố tụng Tòa án. Chúng tôi có kinh nghiệm thực hành sâu rộng từ hoạt động quản trị công ty chung cho đến quản trị công ty đại chúng và quản trị của các công ty chuyên ngành như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm thực hành sâu rộng trong hoạt động kinh doanh chuyên ngành của khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khoáng sản, xây dựng, năng lượng và hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại, dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện. BFSC đã có kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ tranh chấp về kinh doanh, đầu tư, thương mại có giá trị lớn và các tranh chấp xuyên biên giới thông qua cơ chế hòa giải hoặc cơ chế tiến hành tố tụng tại Tòa án. Đặc biệt, chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết các vụ tranh chấp thông qua cơ chế tiến hành tố tụng Trọng tài quốc tế và giải quyết các tranh chấp thông qua hoạt động hòa giải ngoài tố tụng.

Khách hàng của BFSC chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, khoáng sản, xây dựng, năng lượng, hạ tầng, vận tải hàng hải và vận tải hàng không, thương mại, dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện. Chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của chúng tôi là công ty đại chúng, tập đoàn, tổng công ty và các công ty đa quốc gia, phần lớn là các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, đã niêm yết hoặc đủ điều kiện niêm yết.

Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi nhất của chúng tôi để thực hiện công việc cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở văn phòng nào của chúng tôi.

Chúng tôi được đánh giá là có đủ khả năng và kinh nghiệm tư vấn cho các giao dịch phức tạp, xuyên quốc gia, mang tính đột phá và đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng về cách thức vận hành của giao dịch. Sự công nhận rộng rãi của Khách hàng trong và ngoài nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tòa án và Trọng tài là minh chứng cho vị trí dẫn đầu thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam của BFSC

Tầm nhìn BFSC

Chúng tôi mong muốn trở thành Công Ty Luật Hàng Đầu tại Việt Nam, cung cấp các Dịch Vụ Pháp Lý ở trình độ Chuyên Môn Pháp Lý Cao Nhất.​​

Cam kết BFSC

Kinh nghiệm thực hành sâu rộng trong ngành Luật.

Phát triển lĩnh vực hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Phát triển cộng đồng luật sư tại Việt Nam và trong khu vực.

Phương châm hoạt động BFSC

Xây dựng để trường tồn

Giá trị cốt lõi BFSC

BFSC cung cấp các dịch vụ pháp lý ở trình độ chuyên môn pháp lý cao nhất vì sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com