NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH

Ngân hàng và Tài Chính

Ngân hàng và tài chính là một lĩnh vực hoạt động đã được BFSC chú trọng phát triển ngay từ khi thành lập và đang được chúng tôi tiếp tục phát triển.

Chúng tôi đã tư vấn cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ và doanh nghiệp tài chính, kinh doanh bảo hiểm.

Chúng tôi đã tư vấn các quy tắc bảo hiểm được xây dựng trên cơ sở các khuyến cáo của Hiệp hội bảo hiểm quốc tế và tư vấn các hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Chúng tôi đã tư vấn quản trị pháp lý hoạt động cho vay, giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm trong các hợp đồng vay có thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba cho một Chi nhánh Ngân hàng thuộc top 5 Ngân hàng tại Việt Nam xét trên giá trị vốn hóa.

Chúng tôi đã tư vấn cho cả bên Ngân hàng và doanh nghiệp trong các giao dịch cho vay, tài trợ dự án hạ tầng, năng lượng và sáp nhập, hợp nhất, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Các dự án tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực Ngân hàng và tài chính bao gồm:

Tư vấn cho một doanh nghiệp Việt Nam trong thủ tục tái cấp vốn của Ngân hàng cho một dự án bất động sản công nghiệp trên cơ sở giao dịch mua lại phần vốn từ chủ sở hữu, giá trị khoản vay là 20 triệu USD.

Tư vấn cho một nhóm các nhà đầu tư trong thủ tục cấp vốn thực hiện giao dịch mua lại phần vốn góp của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, đóng tàu, giá trị khoản vay là 15 triệu USD.

Tư vấn cho một nhóm nhà đầu tư trong dự án mua lại cổ phần của một ngân hàng từ một nhóm cổ đông theo phương thức thỏa thuận, giá trị giao dịch là 1,6 triệu USD.

Tư vấn cho Ngân hàng Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay và xử lý tài sản thế chấp liên quan đến khoản vay bị quá hạn của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với giá trị khoản nợ là 3,5 triệu USD.

Tư vấn cho một Chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài trong việc rà soát, xây dựng quy tắc bảo hiểm tài sản trên cơ sở quy tắc bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm quốc tế.

Tư vấn cho một doanh nghiệp trong thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm trị giá 2,6 triệu USD liên quan đến tổn thất tài sản.

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 302 Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com