THỊ TRƯỜNG VỐN

Thị trường vốn

Thị trường vốn là một lĩnh vực hoạt động được BFSC chú trọng phát triển vì ý nghĩa sống còn đối của hoạt động này đối với doanh nghiệp và dự án.  

Chúng tôi đã tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng cho mục đích huy động vốn, hoán đổi nợ, sáp nhập, hợp nhất, tái cấu trúc. Chúng tôi đã tư vấn giao dịch phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu ra công chúng.   

Chúng tôi cũng đã tư vấn cho thành viên quỹ đầu tư, cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán trong việc kiểm soát và quản trị hoạt động của các quỹ và các công ty đầu tư chứng khoán.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực thị trường vốn gồm có:  

Tư vấn cho một công ty cổ phần đại chúng trong giao dịch chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 5,2 triệu USD thông qua hai đợt chào bán, gồm chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).  

Tư vấn cho một doanh nghiệp thuộc nhóm công ty hoạt động đa ngành trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị đợt phát hành là 38 triệu USD.  

Tư vấn cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để phát triển dự án, tổng giá trị đợt phát hành là 26 triệu USD. 

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc danh sách VNR500 với giá trị giao dịch hơn 20 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đổi một doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. 

Tư vấn giao dịch hoán đổi khoản nợ của một Ngân hàng đối với khoản nợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ của hai Công ty thuộc một tập đoàn tại Việt nam 

Tư vấn cho một công ty cổ phần đại chúng trong giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, giá trị chào bán là 11,6 triệu USD. 

Tư vấn cho một công ty cổ phần đại chúng trong việc mua lại cổ phần để gia tăng số cổ phiếu quỹ trị giá 1,5 triệu USD.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com