HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hoạt động doanh nghiệp

Hoạt động doanh nghiệp là lĩnh vực tư vấn quan trọng hàng đầu và được BFSC chú trọng đầu tư phát triển.  

Chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm tư vấn sâu rộng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị công ty, bao gồm các công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng và nhóm công ty; đầu tư; hợp đồng; giấy phép; thủ tục hành chính; thuế; cạnh tranh; lao động; sở hữu trí tuệ; phòng chống rửa tiền. Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và quản lý quỹ, bất động sản, xây dựng, phát triển hạ tầng, năng lượng, khai khoáng, thương mại và bán lẻ, công nghệ thông tin, vận tải và logicstics, giáo dục, y tế, dược phẩm, thiết bị y tế.  

Sự hiểu biết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam cùng với kiến thức pháp luật chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn đa dạng của chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng không chỉ là các dịch vụ pháp lý mà còn là các giải pháp pháp lý hiệu quả để giải quyết mỗi vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực tư vấn hoạt động doanh nghiệp gồm có:  

Tư vấn phát triển một dự án khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD trên cơ sở một hợp đồng hợp tác kinh doanh và nguồn vốn vay từ một Ngân hàng trong nước.  

Tư vấn cho một nhóm các nhà đầu tư trong giao dịch mua lại một nhóm dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng với tổng giá trị giao dịch hơn 32 triệu USD bằng nguồn vốn vay từ một Ngân hàng trong nước.  

Tư vấn cho một doanh nghiệp trong giao dịch bán tài sản đầu tư trên đất thuê trả tiền hàng năm trị giá hơn 27 triệu USD về cơ cấu giao dịch, thuế và các thủ tục thanh toán, chuyển giao tài sản. 

Tư vấn cho một nhà đầu tư nước ngoài trong một dự án dệt nhuộm trị giá hơn 50 triệu USD trong các thủ tục về đầu tư, giấy phép.  

Tư vấn cho một nhà đầu tư phát triển thủy điện hơn 20 MW trong các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê đất, tiền thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tư vấn dự án đầu tư hạ tầng có tổng vốn đầu tư hơn 965 triệu đô la Mỹ được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang của một Công ty thuộc danh sách VNR500. 

Tư vấn tái cấu trúc bốn doanh nghiệp thuộc một Tổng Công ty tại Việt nam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ. 

Tham gia tái cấu trúc nợ của một doanh nghiệp Việt nam với Ngân hàng và các chủ nợ trong quá trình mở thủ tục phá sản và đã giúp doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất, bước đầu có lợi nhuận. 

Tư vấn cho một dự án đầu tư xây dựng bệnh viện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một bệnh viện công và một Ngân hàng thương mại trong đó phía Ngân hàng nắm quyền kiểm soát dự án.  

Tư vấn dự án đầu tư khai thác khoáng sản tại Bắc Kạn với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ của một Công ty thuộc danh sách VNR500. 

Tư vấn quản trị pháp lý cho một Công ty kinh doanh hạ tầng thuộc danh sách VNR500 về các hoạt động kinh doanh của Công ty này và 3 Công ty con, một Công ty liên kết. 

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com