All posts by: Chung Phan

by in Cập nhật văn bản pháp luật, Tin tức

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế 

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh […]

by in Cập nhật văn bản pháp luật

Nghị định 64/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định 64/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng Ngày 15/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

by in Cập nhật văn bản pháp luật, Tin tức

Thông tư 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thông tư 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư Ngày 31/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 22/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu […]

by in Cập nhật văn bản pháp luật, Tin tức

Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về […]

by in Cập nhật văn bản pháp luật, Tin tức

Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP […]

by in Nghiên cứu pháp luật

Những vấn đề cơ bản của thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài   Theo định nghĩa của Luật Trọng tài thương mại thì “thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh”.   Thỏa thuận trọng tài là cơ sở pháp lý quan trọng và duy nhất […]

by in Cập nhật văn bản pháp luật

3 trường hợp không thực hiện hoàn thuế GTGT mà kết chuyển sang kỳ tiếp theo

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều […]

by in Tin tức

Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống […]

Switch The Language

  ADDRESS

  Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com