All posts by: Chung Phan

by in Các nghiên cứu của BFSC

Soạn thảo hợp đồng và đàm phán, quản trị giao dịch

Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng Và Đàm Phán, Quản Trị Giao Dịch Hầu hết mọi hoạt động của doanh nghiệp đều khởi nguồn bởi các hợp đồng, giao dịch. Từ những giao dịch tiền đề để nhà đầu tư tiến hành hoạt động đầu tư, thành lập doanh nghiệp cho đến các giao dịch […]

by in Bản tin pháp luật của BFSC

Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

Ngày 30/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGTVT quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

by in Bản tin pháp luật của BFSC

Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Theo đó, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan […]

by in Bản tin pháp luật của BFSC

Thông tư hướng dẫn thu, nộp phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu

Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

by in Bản tin pháp luật của BFSC

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nổi bật nhất của văn bản này là quy định về […]

by in Bản tin pháp luật của BFSC, Các nghiên cứu của BFSC

Giải quyết tranh chấp tại Việt nam

Các bên đương sự trong các tranh chấp, tùy theo điều kiện thực tế của vụ việc có thể lựa chọn Tòa án nước ngoài hoặc Trọng tài nước ngoài, Trọng tài Quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp. Đối với các bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài hoặc phán quyết […]

by in Bản tin pháp luật của BFSC, Các nghiên cứu của BFSC

Chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp Việt nam.

Hoạt động chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp được thực hiện bởi nhiều lý do khác nhau, ví dụ như: i) Chuyển nhượng cổ phần mang tính nội bộ của cổ đông sáng lập, chuyển nhượng cổ phần mang tính nội bộ của cổ đông phổ thông; ii) Phát hành thêm […]

by in Bản tin pháp luật của BFSC, Các nghiên cứu của BFSC

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt nam

Ngoại trừ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về bán Doanh nghiệp tư nhân, không có quy định pháp luật rõ ràng về việc mua bán doanh nghiệp đối với mô hình Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh hay mô hình Công ty mẹ […]

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com