All posts by: BFSC

TRỌNG TÀI & ADR

Trọng tài & ADR Trọng tài và phương thức giải quyết thay thế (ADR) ngày càng được ưu tiên lựa chọn sử dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, bao gồm tranh chấp có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập, xây dựng, thương […]

TRANH TỤNG & TRANH CHẤP

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp Tranh tụng và giải quyết tranh chấp là một lĩnh vực hoạt động nổi trội của BFSC. Chúng tôi đã tư vấn, đại diện cho nhiều khách hàng là nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các tranh chấp nội bộ, tranh chấp thương mại thông qua cơ chế […]

MUA BÁN SÁP NHẬP

Mua bán sáp nhập   Mua bán sáp nhập là một lĩnh vực hoạt động nổi bật xuyên suốt quá trình hoạt động của BFSC. Chúng tôi không chỉ tư vấn pháp luật, chuẩn bị hợp đồng, tài liệu giao dịch và đại diện đàm phán giao dịch mà còn tư vấn cấu trúc giao dịch, […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hoạt động doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp là lĩnh vực tư vấn quan trọng hàng đầu và được BFSC chú trọng đầu tư phát triển. Chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm tư vấn sâu rộng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị công ty, bao gồm các công […]

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com