Lầu 9 Tòa nhà VietcomReal, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
(028) 7108.2688

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của Công ty luật BFSC (BFSC Law Firm) là một trong hai Văn phòng cung cấp dịch vụ pháp lý chủ yếu của chúng tôi. Với hơn mười lăm luật sư và chuyên gia pháp lý, Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ các dịch vụ  pháp lý đa dạng từ việc tư vấn, cung cấp giải pháp pháp lý cho đến giải quyết tranh chấp.

Cách tiếp cận và giải quyết công việc cho khách hàng của BFSC Law Firm là chúng tôi tích hợp những luật sư, nhân viên tốt nhất trong hệ thống nhân sự của chúng tôi tại tất cả các văn phòng để tập trung giải quyết công việc của khách hàng một cách tốt nhất, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi.

Các dịch vụ tại Văn phòng Hà Nội bao gồm :

Công ty và mua bán sáp nhập 

Bao gồm cả hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập, tái cấu trúc, nhượng quyền thương mại, hợp đồng, thuế, lao động, pháp luật kinh doanh chuyên ngành.

Thị trường vốn và chứng khoán

Bao gồm cổ phần hóa, phát hành chứng khoán, niêm yết, chào bán, chào mua, phát hành trái phiếu, bảo lãnh phát hành.

Tài chính và Ngân hàng

Bao gồm tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án, huy động vốn, vay và cho vay hợp vốn, tài trợ tín dụng xuất khẩu và nhập khẩu, tín dụng đầu tư, quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Năng lượng và hạ tầng 

Bao gồm đầu tư, dự án bất động sản, dự án khai khoáng, dự án đầu tư hạ tầng giao thông, dự án xây dựng và các dự án về năng lượng, khai khoáng, tài nguyên, hạ tầng khác.

Dược phẩm và y tế

Bao gồm hoạt động đầu tư, đấu thầu, xây dựng, quản lý và điều hành các phòng khám, bệnh viện công, bệnh viện tư và giải quyết các tai biến y khoa.

Thương mại và bán lẻ

Bao gồm hoạt động nhượng quyền thương mại, cạnh tranh và chống độc quyền.

Vận tải và giao nhận hàng hóa

Bao gồm hoạt động giao nhận, thanh toán, bảo hiểm, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển.

Giáo dục và đào tạo

Bao gồm hoạt động đầu tư phát triển giáo dục, liên doanh liên kết và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Nông nghiệp sạch và môi trường

Bao gồm hoạt động đầu tư, phát triển nông nghiệp hữu cơ, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Bao gồm hoạt động đầu tư kinh doanh xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường công cộng và môi trường công nghiệp.

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Bao gồm giải quyết các tranh chấp về thương mại, kinh doanh và đầu tư bằng biện pháp hòa giải ngoài tố tụng hoặc giải quyết các tranh chấp bằng tố tụng Tòa án hoặc tố tụng Trọng tài, tố tụng Trọng tài quốc tế.

Bao gồm hoạt động giải quyết các vụ việc cạnh tranh, chống độc quyền và giải quyết các khiếu nại hành chính về quản lý kinh tế, thuế, hải quan, quản lý doanh nghiệp.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com