Khu Đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
(0210) 3 595 866

Văn phòng Phú Thọ:

Văn phòng Công ty luật BFSC tại tỉnh Phú Thọ là nơi đăng ký trụ sở chính của BFSC Law Firm và chủ yếu thực hiện các hoạt động quản lý về hành chính, thuế, tài chính, nhân sự và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Công ty.

Văn phòng BFSC tại Phú Thọ chủ yếu gồm các nhân viên kế toán, hành chính, quản trị và một số ít chuyên viên pháp lý.

Do đó, chúng tôi giới hạn phạm vi tiếp nhận và cung cấp dịch vụ tại Văn phòng Phú Thọ chỉ bao gồm :

Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân và các nhà quản lý

Bao gồm mọi thủ tục hành chính, tư pháp hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề pháp lý như visa, cư trú, quốc tịch, lao động, kết hôn, nuôi con, nhà ở, đất đai, ly hôn, thừa kế….cho doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp và các cán bộ quản lý nhà nước.

Thủ tục hành chính và giấy phép

Bao gồm việc đại diện thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và một số thủ tục hành chính, giấy phép khác trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng Hà Nội hoặc Văn phòng Hồ Chí Minh tiếp nhận và chuẩn bị.

Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

Bao gồm chủ yếu là việc thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ các cá nhân với các yêu cầu mang tính thủ tục hành chính và việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp này.

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp (cho cá nhân)

Bao gồm và chủ yếu là các tranh chấp về đất đai, tranh chấp về thừa kế, tranh chấp về dân sự, tranh chấp về vay nợ, tranh chấp về hôn nhân gia đình và các vụ khiếu nại hành chính cho các cá nhân.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 3 Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com