Tại sao là BFSC?

Tại sao chọn chúng tôi?

Khách hàng của chúng tôi chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đã niêm yết, chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân của Việt Nam.

Khách hàng lựa chọn Công ty luật BFSC bởi vì chúng tôi:

Hiểu Việt Nam

Chúng tôi có kiến thức sâu sắc về pháp luật Việt nam và hiểu rất rõ về môi trường kinh doanh và chính trị của Việt Nam. Luật sư của chúng tôi đều đã có ít nhất 15 năm kinh nghiệm hành nghề tại Việt nam trong các vị trí công việc khác nhau, đã từng làm việc với các cơ quan quản lý hành chính, cơ quan quản lý doanh nghiệp gồm Chính phủ, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh. Trong mọi khả năng và tình huống, chúng tôi luôn biết cần phải làm gì nhằm đạt đến lợi ích tối đa cho khách hàng song song với việc đảm bảo sự an toàn về pháp lý cho khách hàng. Một số luật sư của chúng tôi đã từng tham gia cố vấn trong việc rà soát và cải cách thủ tục hành chính. Một số luật sư khác của chúng tôi đã tham gia trong việc đóng góp vào các chương trình xây dựng pháp luật.

Có những luật sư hàng đầu

Chúng tôi có những luật sư hàng đầu và có kinh nghiệm giải quyết các tình huống pháp lý phức tạp ở mức độ cao nhất. Các biện pháp giải quyết tranh chấp và kiện tụng của chúng tôi trong môi trường tố tụng của Việt nam và các tranh chấp và kiện tụng quốc tế được đánh giá là hiệu quả và thiết thực. Các ý kiến tư vấn và các giải pháp pháp lý của chúng tôi được đánh giá là kịp thời, thiết thực và không có giải pháp pháp lý nào tốt hơn.

Chuyên nghiệp và uy tín

Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp dựa trên một hệ thống phân tích, đánh giá, giám sát chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách tốt nhất với thời gian ngắn nhất.

Ngoài sự chuyên nghiệp bởi một hệ thống quản lý tốt, chúng tôi chú trọng đến việc xây dựng uy tín của các luật sư, nhân viên và uy tín của chúng tôi đối với khách hàng trên cơ sở sự trung thực và cẩn trọng và sự trung thành tuyệt đối của chúng tôi đối với quyền lợi của khách hàng.

Chúng tôi cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan quản lý Nhà nước và Cơ quan quản lý doanh nghiệp như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhan dân các tỉnh và thành phố.

Bảo mật thông tin tuyệt đối

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới việc bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin khách hàng, điều này đã giúp cho khách hàng đặt niềm tin tuyệt đối vào BFSC.

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com