BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản

Bất động sản là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng và nổi bật của BFSC. Chúng tôi đã tư vấn phát triển các dự án bất động sản, bao gồm bất động sản công nghiệp và dự án nhà ở thương mại được thực hiện bởi vốn đầu tư tư nhân và dự án khu dân cư, khu tái định cư được thực hiện bằng vốn Nhà nước.  

Chúng tôi đã tư vấn trong các giai đoạn phát triển của một dự án bất động sản công nghiệp, bao gồm việc đề xuất và phê duyệt chủ trương đầu tư, xin các giấy phép, giải phóng mặt bằng, hợp đồng san lấp và thi công hạ tầng, cho thuê bất động sản công nghiệp. Chúng tôi cũng đã tư vấn trong các giai đoạn phát triển dự án bất động sản thương mại, bao gồm việc phê duyệt dự án trên cơ sở giao dịch mua lại dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh phát triển dự án, các giấy phép và thủ tục, hợp đồng thi công xây dựng và cung ứng vật tư, lắp đặt thiết bị; hoạt động đặt cọc, bán hàng và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho các giao dịch thu xếp vốn thực hiện dự án thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc thu xếp khoản vay có thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai của dự án.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực bất động sản gồm có:  

Tư vấn một dự án khu công nghiệp 450ha, một dự án Cụm công nghiệp 27ha và một dự án Cụm công nghiệp 42ha được thực hiện bằng nguồn vốn tư nhân.  

Tư vấn giao dịch mua lại vốn chủ sở hữu từ chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp kèm theo thỏa thuận tái cấp vốn cho dự án của một Ngân hàng thương mại trong nước.  

Tư vấn giai đoạn đấu thầu và hợp đồng dự án khu dân cư đô thị được hình thành trên cơ sở hợp đồng BT xây dựng chợ.  

Tư vấn dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng cho thuê trên diện tích 4,500m trong giai đoạn phát triển dự án trên cơ sở giao dịch mua lại cổ phần của các cổ đông trong doanh nghiệp dự án.  

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com