MUA BÁN SÁP NHẬP

Mua bán sáp nhập  

Mua bán sáp nhập là một lĩnh vực hoạt động nổi bật xuyên suốt quá trình hoạt động của BFSC. Chúng tôi không chỉ tư vấn pháp luật, chuẩn bị hợp đồng, tài liệu giao dịch và đại diện đàm phán giao dịch mà còn tư vấn cấu trúc giao dịch, thu xếp các khoản vay và thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản, giấy tờ pháp lý có liên quan đến giao dịch.   

Các kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn đa dạng của chúng tôi đã mang đến cho khách hàng những ý kiến pháp lý và giải pháp giao dịch tốt nhất. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tư vấn, đại diện cho cả bên bán và bên mua trong các giao dịch mua bán sáp nhập liên quan đến cổ phần, phần vốn góp, vốn chủ sở hữu, tài sản, dự án trong các giao dịch sáp nhập và mua lại, tái cấu trúc doanh nghiệp.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực mua bán sáp nhập gồm có:  

Tư vấn giao dịch mua lại dự án phát triển hạ tầng từ nguồn vốn vay Ngân hàng trong nước trên cơ sở Bên mua là các nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng (BCC), giá trị dự án là 600 triệu USD. 

Tư vấn cho một Công ty thuộc danh sách VNR500 trong giao dịch mua lại quyền khai thác khoáng sản của một dự án khai thác khoáng sản tại Quảng Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 50 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn giao dịch mua lại cổ phần phát hành thêm của một công ty cổ phần chưa đại chúng thông qua phương án mua cổ phần phát hành riêng lẻ, giá trị giao dịch mua lại là 16,4 triệu USD.  

Tư vấn giao dịch mua lại toàn bộ phần vốn góp của một nhóm doanh nghiệp có mối quan hệ sở hữu nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp, thông qua đó sở hữu gián tiếp tài sản là quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản, giá trị giao dịch là 32 triệu USD.  

Tư vấn giao dịch mua lại vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa, thông qua đó sở hữu gián tiếp tài sản là quyền sử dụng đất, giá trị giao dịch là 2,6 triệu USD.  

Tư vấn giao dịch mua lại dự án bất động sản công nghiệp theo phương án nhận chuyển nhượng dự án đầu tư kèm theo các thỏa thuận về tái cấp vốn của Ngân hàng thương mại đối với dự án, giá trị giao dịch là 250 triệu USD.  

Tư vấn giao dịch mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu cùng với thỏa thuận về tái cấu trúc nợ, tái cấp vốn cho hoạt động của doanh nghiệp, giá trị giao dịch là 116 triệu USD. 

Tư vấn cho một tập đoàn nước ngoài trong giao dịch mua cổ phần của một Công ty niêm yết tại Việt nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng giá trị giao dịch hơn 75 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn cho một nhà đầu tư Đài Loan Trung Quốc trong giao dịch chuyển nhượng vốn với công ty sản xuất dệt may Việt Nam với tổng giá trị giao dịch hơn 8 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn dự án mua lại 50% cổ phần tại một doanh nghiệp thủy sản tại Thành phố Cần Thơ với tổng giá trị giao dịch 5 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn phát triển dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư 15 triệu đô la Mỹ; 

Tư vấn cho một giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại một doanh nghiệp sở hữu dự án bất động sản diện tích 16 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch hơn 55 triệu đô la Mỹ. 

Tư vấn cho một Công ty thuộc danh sách VNR500 trong giao dịch nhận chuyển nhượng dự án bất động sản tại Đà Nẵng trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ. 

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com