TRỌNG TÀI & ADR

Trọng tài & ADR

Trọng tài và phương thức giải quyết thay thế (ADR) ngày càng được ưu tiên lựa chọn sử dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, bao gồm tranh chấp có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập, xây dựng, thương mại, vận tải, bảo hiểm, tài trợ vốn. Ở Công ty luật BFSC, chúng tôi ngày càng tham gia sâu rộng vào hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ngoài tố tụng, hòa giải Trọng tài và tố tụng Trọng tài.  

Chúng tôi tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp Trọng tài (bao gồm cả sự lựa chọn song song gồm Trọng tài và Tòa án trong một số trường hợp) từ quá trình soạn thảo, đàm phán giao dịch với việc thiết lập các thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận giải quyết tranh chấp khác (ADR) trong hợp đồng đi kèm với việc cấu trúc giao dịch hài hòa về lợi ích và đảm bảo an toàn pháp lý.  

Chúng tôi tư vấn, cung cấp giải pháp giải quyết tranh chấp sớm để giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện nhằm tiết kiệm thời gian và giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi cho các bên có liên quan. Các nỗ lực này bao gồm tự hòa giải, trung gian hòa giải thông qua Ban hòa giải, Ban tư vấn, Kỹ sư độc lập và hòa giải Trọng tài. Các kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế này của chúng tôi cho kết quả là khả năng tiếp tục thực hiện giao dịch sau khi hòa giải và tiết kiệm đáng kể thời gian giải quyết tranh chấp so với thủ tục tố tụng thông thường.  

Chúng tôi cũng tư vấn và cung cấp giải pháp để giải quyết tranh chấp thông qua quá trình tố tụng Trọng tài. Với sự tư vấn của chúng tôi, các bên tham gia tranh chấp đã đạt được thỏa thuận về hầu hết mọi vấn đề tranh chấp, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí kiện tụng. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp đảm bảo khả năng thực thi phán quyết Trọng tài và tư vấn, đại diện cho khách hàng thực thi các phán quyết Trọng tài.  

Nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua phương thức giải quyết thay thế (ADR) mà điển hình là tố tụng Trọng tài của chúng tôi được công nhận là hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhờ sự kết hợp giữa kiến thức pháp luật, kinh nghiệm giải quyết tranh chấp của luật sư tranh tụng với sự hỗ trợ không giới hạn của đội ngũ luật sư tư vấn có bề dày kiến thức và có kinh nghiệm thực hành sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn hoạt động doanh nghiệp, tư vấn giao dịch.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực Trọng tài và ADR gồm có:  

Tư vấn toàn bộ các giao dịch cho thuê bất động sản công nghiệp của dự án khu công nghiệp có lựa chọn Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp.  

Tư vấn, hòa giải cho một tranh chấp liên quan đến thủ tục chuyển giao phát sinh từ giao dịch mua lại toàn bộ phần vốn góp của các đồng sở hữu một dự án bất động sản công nghiệp mà bên mua là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành tại Việt Nam, giá trị tranh chấp là 15,2 triệu USD.  

Tư vấn, đại diện hòa giải Trọng tài cho một tranh chấp liên quan đến vấn đề thanh toán của  hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình giữa một nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giá trị tranh chấp là 10,5 triệu USD.  

Tư vấn, đại diện giải quyết theo thủ tục tố tụng Trọng tài một vụ tranh chấp về chất lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với một doanh nghiệp trong nước, giá trị tranh chấp là 8,6 triệu USD.  

Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến một doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu Việt Nam, giá trị phán quyết được thực thi là 5,5 triệu USD.  

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com