Tư vấn pháp luật

by in Hạ Tầng & Năng Lượng, Tin Tức
Tư vấn cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Trong bài viết này, các luật sư của Công ty luật BFSC sẽ giới thiệu vắn tắt các quy định pháp luật cơ bản và quan trọng về Giấy phép hoạt động điện lực theo Luật điện lực số 28/2004/QH11 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật điện lực (“Luật điện lực”) và các […]

by in Tin Tức, Tranh Tụng & Giải Quyết Tranh Chấp
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài

Trong bài viết này, các luật sư của Công ty luật BFSC giới thiệu các quy định pháp luật có liên quan đến các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài. Các văn bản pháp luật được đề cập đến trong bài viết […]

by in Doanh Nghiệp & Mua Bán Sáp Nhập, Tin Tức
Hồ sơ thực hiện các thủ tục về đầu tư tại Việt Nam.

Tư vấn hồ sơ thực hiện các thủ tục về đầu tư tại Việt Nam. Trong bài viết này, BFSC tư vấn thành phần hồ sơ để thực hiện các thủ tục về đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật đầu tư”), Nghị định […]

by in Doanh Nghiệp & Mua Bán Sáp Nhập
Hồ sơ đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh. Như chúng tôi đã đề cập, đây chỉ là các thủ tục mà doanh nghiệp cần phải thực hiện theo quy […]

by in Doanh Nghiệp & Mua Bán Sáp Nhập
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh.

Tư vấn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh. Như chúng tôi đã đề cập trong các bài viết khác, việc đăng ký thành lập một doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng và ít tốn kém đến như thế. Nhưng […]

by in Tin Tức, Tranh Tụng & Giải Quyết Tranh Chấp
Khởi kiện và theo đuổi vụ kiện tại Tòa án.

Trong bài viết này, Công ty luật BFSC (“BFSC”) giới thiệu vắn tắt về trình tự, thủ tục khởi kiện và theo đuổi một vụ tranh chấp tại Tòa án. Đây là các thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (trong bài viết này sẽ được viết tắt là […]

by in Doanh Nghiệp & Mua Bán Sáp Nhập, Tin Tức
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần chưa đại chúng.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ động theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty […]

by in Doanh Nghiệp & Mua Bán Sáp Nhập, Tin Tức
Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng

Trong bài viết này, tác giả đề giới thiệu các quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng. Nội dung bài viết chỉ tập trung vào các quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng […]

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  0906199119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com